tinhyeuqb


3 SAO / 6 Đánh giá


Giao diện của Lê Anh Đông
Bất động sản

Nếu file tải về của bạn 1 file .wpress Tải wordpress từ wordpress.org và giải nén vào thư mục gốc. Tiến hành

Miễn Phí
Tải
Bất động sản

.1 Download code về máy 2. Giải nén file 3. Tạo data - > ìmort data vô 4. Up code và tùy chỉnh File conf

999,000
Mua
Bán Hàng

1. Download code về máy 2. Giải nén file 3. Tạo data - > ìmort data vô 4. Up code và tùy chỉnh Fil

999,000
Mua
Bán Hàng

1. Download code về máy 2. Giải nén file 3. Tạo data - > ìmort data vô 4. Up code và tùy chỉnh Fil

999,000
Mua
Giới thiệu

1. Download code về máy 2. Giải nén file 3. Tạo data - > ìmort data vô 4. Up code và tùy chỉnh Fil

599,000
Mua
Bán Hàng

1. Download code về máy 2. Giải nén file 3. Tạo data - > ìmort data vô 4. Up code và tùy chỉnh Fil

999,000
Mua
Ô tô

1. Download code về máy 2. Giải nén file 3. Tạo data - > ìmort data vô 4. Up code và tùy chỉnh File config

999,000
Mua
Bán Hàng

1 . Down code up lên host 2. Giải nén và chạy file installer.php 3. Chang luôn Use admin trong PHPadmin

499,000
Mua